• country
 • atom
 • search
 • logo

  Privatlivspolitik


  Udgiver

  Websitet ejes og publiceres af:
  Brunata a/s
  Vesterlundvej 14
  2730 Herlev
  Danmark
  Telefon: 77 70 70 00
  E-mail: kundeservice@brunata.dk


  Generelt

  Personoplysninger er alle former for informationer, som i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website, så indsamler og behandler vi en række af sådanne informationer. Det sker f.eks. ved helt almindelige interaktioner på hjemmesiden. F.eks. at du indsender en kontaktformular, tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i en konkurrence/undersøgelse, registrerer dig som ny bruger/abonnent eller ved øvrig brug af services eller køb via vores hjemmeside. Når vi behandler disse oplysninger er vi en databehandler, jf. persondata-forordningen EU 2016/679,også kendt under betegnelsen ”GDPR”.


  Hvilken data indsamles?

  Vi indsamler og behandler typisk følgende slags oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på. I det omfang du selv giver eksplicit samtykke og selv indtaster informationerne, behandler vi desuden: navn, telefonnummer, e-mail, adresse og kunde/anlægsnummer.


  Formål

  Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og kommunikere mest relevant med dig, og til at kunne levere dig de services, du har efterspurgt, f.eks. at modtage nyhedsbreve, benytte vores online univers, fører statistik over interessen for vores hjemmeside og dens funktioner. Derudover anvender vi oplysningerne til at optimere og forbedre vores services og indhold. Vi videresælger aldrig dine oplysninger.


  Behandlingsgrundlag

  Vores behandling er baseret på følgende lovhjemler:

  • GDPR, stk. 6, stk. 1, litra a, hvor du har givet samtykke til behandling af sine personoplysninger til et eller flere specifikke formål. Dette vil eksempelvis være tilfældet ved tilmelding af vores nyhedsbrev. Har du givet samtykke, kan du til enhver tid tilbagetrække det igen.
  • GDPR art. 6, stk. 1, litra b, hvor behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den du er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.
  • GDPR art. 6, stk. 1, litra c, hvor behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den os, eksempelvis de danske marked-føringsregler og praksis.
  • GDPR, art. 6, stk. 1, litra f, hvor behandlingen er nødvendig for, at den Brunata eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor.
  • GDPR, art. 9, stk. 2, litra f, hvor behandlingen er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller når domstole handler i deres egenskab af domstol.


  Sikkerhed

  Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.
  Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere er relevant.

  Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.


  Periode for opbevaring

  Vi opbevarer oplysninger i det tidsrum, som er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige eller relevante. Perioden afhænger af, hvilken karakter oplysningen har og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at give en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes. Opbevaringsperioden for cookies fremgår specifikt i vores cookiepolitik.


  Videregivelse af oplysninger

  Vi videregiver ikke dine oplysninger til tredjeparts annoncører af andre/egne produkter og ydelser, men alene til tredjeparter, der faciliterer en direkte kommunikation mellem dig og Brunata.One, som f.eks. LinkedIn, Twitter eller underleverandører til at sende vores nyhedsbrev ud eller udføre statistik på hjemmesiden (Google Analytics). Disse behandler udelukkende oplysninger på vegne af os og må ikke anvende dem til egne formål.

  Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.m. vil kun ske, hvis du selv giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.


  Dine rettigheder

  Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi har registreret om dig samt få fremsendt en kopi heraf i et almindeligt format (dataportabilitet).

  Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysningerne anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til, at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: kundeservice@brunata.dk.

  Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse. Alle rettigheder i dette afsnit er omfattet af regler og undtagelser herom i GDPR kapitel 2.


  Dine klagemuligheder

  Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet


  Ændringer

  Vi kan løbende have behov for at ændre i denne politik, således at den til enhver tid afspejler vores handlinger og dine rettigheder. Den til enhver tid gældende politik vil være at tilgængelig på vores hjemmeside.